big smile no teeth

Two roads diverged in a wood, I took the one less traveled by, and that has made all the difference

Archive for Sun Tzu

the Art of War I

“Choose your battle wisely” – Sun Tzu

Sun Tzu lessons are surrounding these three ideas :

  1. Know yourself
  2. Know your enemy
  3. Only fight when you can win

“Seni perang adalah sesuatu yang amat penting kepada sebuah negara. Ia berkaitan soal hidup atau mati, jalan kearah keselamatan atau ke arah kebiasaan. Oleh itu, ia adalah satu subjek yang mesti dipelajari dengan mendalam” – Sun Tzu

Sehingga ke hari ini, pakar strategi tentera seluruh dunia menggunakan falsafah Sun Tzu ini untuk memenangi peperangan. Mereka juga menjadikan “Seni Perang Sun Tzu” ini pelajaran wajib dalam pengajian ketenteraan.  Bagaimana dengan Idea, ‘mengekploitasikan’ seni perang Sun Tzu ini dalam bidang lain?

untuk ‘post’ yang seterusnya nanti sy akan cuba bawakan lebih 30 Strategi perang Sun Tzu untuk dikaji..

Advertisements